Gayrimenkul alımı ile Türk Vatandaşlığı hakkı kazanılması

Tarafından içinde Hizmetlerimiz ile 1 Comment

Gayrimenkul alımı ile Türk Vatandaşlığı hakkı kazanılması

Gayrimenkul alımı ile Türk Vatandaşlığı hakkı kazanılması konusunda Danışmanlık ve Destek Hizmetleri sağlanmaktadır.

Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ve bu kişilerin eşi ile 18 yaşını geçmemiş çocukları istisnai olarak Türk Vatandaşlığı kazanabilmektedirler.

2018 yılında yapılan son düzenlemeler ile en az 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul (ev ve iş yeri gibi taşınmaz) satın alan yabancılara ve bunların eş ile 18 yaşından küçük çocuklarına Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanma imkânı tanınmıştır. Gereken belgelerin toplanması neticesinde İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Öncelikle Türk Vatandaşı olmak isteyen kişinin 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde taşınmaz satın alması gerekmektedir.

1. GAYRİMENKULÜN SATIN ALINMASI

En az 250.000 Amerikan Doları değerinde bir gayrimenkul satın alınmalıdır. Gayrimenkul satın alınırken tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. Bu gayrimenkulün tapu kaydına şerh konulmamışsa taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” ibaresi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır.

NOT: Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

TÜRKİYE’DE NASIL GAYRİMENKUL SAHİBİ OLUNUR?

 1. Yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz sahibi olabilmeleri için ilk olarak tapu müdürlüklerince ön başvuru yapılmalıdır. ( https://randevu.tkgm.gov.tr/ )
 2. Ön başvuru sonrasında taşınmazın devir işlemleri için gün belirlenir.
 3. Belirlenen günde başvuru belgelerinin hazır olması gerekir.

Türkiye’de Taşınmaz Alımında Başvuru Belgeleri

 1. Taşınmazın tapu senedi belgesi
 2. Satın alacak yabancının pasaport ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)
 3. Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 4. Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
 5. Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
 6. Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
 7. Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
 8. Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)

Türkiye’de Taşınmaz Alımında Harç ve Masraflar

 • Tapu harcı (Evin değerine göre belirlenmektedir.)
 • Döner sermaye ücreti
 • Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli

Türkiye’de Taşınmaz Satın Alınırken Bilinmesi Gereken Notlar:

 • Taşınmazda ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi kısıtlamaların olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır.
 • Taşınmazın devri tapu müdürlüklerinde imzalanan resmi senet ve tescil ile mümkün olmaktadır.
 • Taşınmaz satın almak için ikamet izni gerekmemektedir.

2. KISA SÜRELİ OTURMA İZNİNİN ALINMASI

Vatandaşlık başvuru işlemlerinin tamamlanması sürecini kapsayacak şekilde ayrıca gayrimenkul üzerinden oturma izninin alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ev alındıktan sonra taşınmaz üzerinden kısa süreli ikamet izni alınması gerekir (6458-31/J). Gayrimenkul sahibi olduktan sonra oturma izninin alınması için gereken belgeler aşağıda sayılmıştır:

Kısa Süreli Oturma İzninin Alınmasında İstenen Belgeler

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (Tapu Senedi)

İkamet izin başvuruları için yabancının Türkiye’ye giriş yapması gerekmektedir. Bu giriş, vize ile olabileceği gibi vize muafiyeti ile de olabilmektedir. Başvurular, gereken evrak ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Oturma izni alındığı an Türk Vatandaşlığına başvurulacaktır.

3. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORUNUN ALINMASI

Bu düzenlemeden yararlanmak amacıyla taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda anılan 250.000 Amerikan Doları tutarın tespiti için SPK Değerleme Şirketlerinden birine başvurularak Sermaye Piyasası Kurumu tarafından kabul edilen geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından taşınmazın piyasa değerini gösterir “Taşınmaz Değerleme Raporu” alınmalıdır. SPK uzmanı değerlemeyi yaparken işlemin tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

4. TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU BELGELERİNİN TOPLANMASI

 

Gereken diğer belgeler temin edilir. Gerekli belgeler avukata vekâlet verilmesi halinde avukat aracılığıyla, verilmemesi halinde yabancı kişi tarafından temin edilir. Avukat ile temin edilemeyecek belgelerin olması halinde kişi kendi temin etmelidir. Gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Sağlık raporu
 6. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 7. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 8. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 9. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 10. Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi
 11. Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge
 12. Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont

5. TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU YAPILMASI

Türk Vatandaşlığının istisnai kazanılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gerekli evrakla başvuru yapılır. Türk Vatandaşlık başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru biçimde tamamlanması gerekmektedir.

6. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ

İlgili Bakanlıklar tarafından bir komisyon oluşturulup, Vatandaşlık başvurusu değerlendirilir ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

7.MÜLAKAT VE PARMAK İZİ

Onaylanma aşamasında en yakın il emniyet müdürlüğü tarafından parmak izi verilmek üzere ve mülakat yapılması amacıyla çağrılır.

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSUNDA YAPILACAK MASRAFLAR

 • Devlet tarafından tahsil edilecek hizmet bedelleri
 • SPK Değerleme Şirketlerinin raporlama masrafları
 • Tercüme masrafları
 • Noter masrafları
 • İlgili devlet dairelerinden alınan belgeler için masraflar
 • Sağlık raporunun alınması masrafları
 • Tarafımızca sağlanacak danışma ve operasyon masrafları

 

Türk Vatandaşlığının kazanılmasındaki en önemli etken kuşkusuz devlet kurumlarında talep edilen belgelerin mevzuata ve usulüne uygun olarak hazırlanmasıdır. Tek bir eksiklik başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bu işlemlerde bir uzmana danışmanız her açıdan daha sağlıklı olacaktır.

 

Bunu Paylaş
RussianKazakhUkrainianEnglishGermanNorwegianFinnishTurkish